Szanowni Państwo,

27 maja 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych dostosowująca polskie przepisy prawne do dyrektywy 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. Dyrektywa zakłada, że ze względu na wciąż zmieniającą się wiedzę naukową o czynnikach wpływających na dobrostan zwierząt oraz o zdolności zwierząt do odczuwania i wyrażania bólu, cierpienia, dystresu, należy stale dążyć do poprawy dobrostanu zwierząt doświadczalnych poprzez podwyższanie minimalnych norm dla ochrony zwierząt w sposób zgodny z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Ponadto ustawodawca zakłada, że konieczne jest ciągłe odświeżanie i uaktualnianie wiedzy, również przez osoby z wieloletnim stażem w prowadzeniu doświadczeń, co ma służyć zapobieganiu popadania w rutynę.
W związku z powyższymi założeniami, polska ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych modyfikuje dotychczasowe uregulowania m. in. poprzez wprowadzenie  nowych wymagań dotyczących wykształcenia i niezbędnych kwalifikacji osób związanych z obsługą doświadczeń na zwierzętach. Ustawa nakłada również na użytkowników obowiązek powołania w jednostce zespołu doradczego ds. dobrostanu zwierzat.
Studia podyplomowe z obszaru nauk o zwierzętach laboratoryjnych zostały skonstruowane tak, aby umożliwić słuchaczom zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu dobrostanu zwierząt doświadczalnych, uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu chowu i hodowli zwierząt laboratoryjnych oraz uprawnień dla osób związanych z obsługą doświadczeń na zwierzętach zgodnie z obowiązującymi wymogami. Równocześnie program studiów został rozszerzony o wytyczne szkolenia kategorii D wg FELASA, a więc najwyższej kategorii dla specjalistów w dziedzinie nauk o zwierzętach laboratoryjnych. Studia te skierowane są do osób pracujących lub planujących pracować ze zwierzętami laboratoryjnymi w jednostkach hodowlanych czy doświadczanych, w szczególności do osób sprawujących funkcje w zespołach ds. dobrostanu oraz funkcje kierownicze w zwierzętarniach i laboratoriach badawczych wykorzystujących zwierzęta do badań.

Zapraszamy!